Schoolgids 2018-2019

Beste ouders / verzorgers,

U staat op het punt de schoolgids van RKBS Schuttevaer door te nemen. Dat betekent dat u interesse heeft in het wel en wee van onze school en leerlingen.
Wellicht bent u al nauw met RKBS Schuttevaer verbonden, omdat uw kind de school al bezoekt.
Mogelijk bent u juist geïnteresseerd, omdat u nog een besluit moet nemen waar u uw kind straks wilt aanmelden.
In deze gids proberen we u in kort tijdsbestek een goede indruk van het onderwijs op onze school te geven. De informatie die u kunt lezen is, vanwege de leesbaarheid, vrij kort gehouden.
Wilt u meer gedetailleerde informatie, dan bent u natuurlijk van harte welkom om onze school eens van dichtbij te bekijken. Maakt u dan een afspraak zodat we de tijd voor een gesprek voor u vrij kunnen maken?

In deze gids en de bijbehorende Algemene Informatiegids van de Stichting Prisma leest u allerlei zaken van praktische aard, waaronder natuurlijk de schooltijden- en vakantieregeling. Het is daarom heel handig om deze gidsen goed te bewaren zodat u ze van tijd tot tijd nog eens kunt raadplegen.

Het team van RKBS Schuttevaer vindt het belangrijk om, in samenspraak met u, de ontwikkeling van uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daar werken we dan ook hard aan en we hebben daarbij ook uw hulp en ondersteuning nodig. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, we zullen u dan ook regelmatig van de laatste ontwikkelingen op RKBS Schuttevaer op de hoogte houden. Dat doen we door onze nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en natuurlijk de verschillende gesprekken met u. Wilt u, van uw kant, ons op de hoogte houden van zaken die van belang zijn rond de ontwikkeling van uw kind?

Deze gids wordt jaarlijks herzien en samengesteld in overleg met het schoolteam en algemene directie.
De MR heeft ingestemd met de inhoud van deze gids.
Heeft u wellicht suggesties voor aanpassingen of verbeteringen, dan horen we dat graag van u.

Het team van RKBS Schuttevaer wenst u en uw kind(eren) een heel prettig en goed schooljaar 2018-2019 toe.

Namens het team,
Annelies Baarends,  directeur

 

 

Inhoudsopgave

1 De school
1.1 Een stukje geschiedenis

1.2 De ruimtes in het gebouw

2 Waar de school voor staat

2.1 De uitgangspunten van de school

2.2 De school als leef- en leergemeenschap

3 De organisatie van het onderwijs

3.1 De organisatie van de school

3.2 De activiteiten van de leerlingen

3.2.1 Kenmerken van de groepen

3.2.2 Onze methoden

3.2.3 Wat heeft mijn kind allemaal nodig?

3.3 Activiteiten en festiviteiten

3.4 Activiteiten van de Brede School

4 De zorg 

4.1 Rapportage en het leerlingvolgsysteem

4.2 Speciale zorg voor leerlingen

4.3 Jeugdgezondheidszorg en logopedie

4.4 Advies Peuterspeelzaal

4.5 Advies voortgezet onderwijs

5 De leerkrachten

5.1 Wijze van vervanging

5.2 Stagiaires

5.3 Groepsindeling en inzet formatie

5.4 Scholing van leerkrachten

6 De ouders

6.1 Het belang van betrokkenheid van ouders

6.2 Informatie naar de ouders

6.3 Transparantie over Privacy

6.4 Ouderportaal binnen Parnassys

6.5 De website

6.6 De aanmelding

6.7 MR

6.8 Ouderactiviteiten

6.9 Ouderbijdrage

6.10 Hulpouders

6.11 Vertrouwenspersonen en klachtenprocedure

6.12 Leerplicht – ziekte

6.13 Effectieve leertijd en verlof

6.14 Kinderopvang

6.15 Werken aan sociale vaardigheden

6.16 KiVa

6.17 Schorsing en verwijdering van leerlingen

6.18 Informatievoorziening aan gescheiden ouders

7. De ontwikkeling van het onderwijs op onze school

7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

8.De resultaten van het onderwijs

8.1 Uitstroomgegevens

9 Wetenswaardigheden

9.1 Bijzondere data

9.2 Adressenoverzicht

9.3 Schooltijden en vakanties

9.4 Te vinden op de website

9.5 Hoofdluiswerkgroep

10 Informatie van de GGD

10.1 Hoofdluis

10.2 Fluoride

10.3 Gezond eten

10.4 Ik lust geen groente en fruit