Prisma

 

Stichting Prisma is een organisatie voor Primair onderwijs en realiseert een onderwijs aanbod voor leerlingen van 4-12 jaar in Noord- en Midden-Zeeland.

Onder haar bevoegd gezag ressorteren 6 scholen voor rooms-katholiek, 2 interconfessioneel en 1 school voor Montessori basisonderwijs.

 

Op de website van Prisma vindt u de informatiegids van de stichting evenals links naar voor alle scholen geldende protocollen.

Klik op het logo om de website van Prisma te bezoeken.