MR

 

Medezeggenschapsraad

Ook op onze school is een lokale medezeggenschapsraad (M.R.). Deze lokale M.R. is een wettelijk verplicht inspraakorgaan en bestaat op onze school uit twee gekozen ouders en twee leerkrachten.

Het doel van de lokale M.R. is onder meer: een grotere openheid van de werkwijze op school te verzorgen, een betere communicatie tussen ouders en school te bevorderen en mee te denken over allerlei zaken die de school betreffen. Voor veel schoolzaken maakt het bestuur gebruik van een advies en in sommige gevallen zelfs van instemming van deze M.R.

Onze lokale M.R. is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van Prisma, de Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in Noord- en Midden Zeeland.

Leden van de Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
– C. van den Boom-Vijverberg

– H. van Langevelde-de Wee

Oudergeleding:

– R. Kruisinga

– J. Salet


Adviserend lid:
– A. Baarends (directeur)

Notulen MR vergaderingen:

06-11-2017

25-09-2017