Schooltijden

 

Op de Schuttevaer hanteren we het vier gelijke dagen model qua schooltijden. Dit betekent dat de schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 als volgt zijn:

Maandag t/m donderdag: 8.30-14.15 uur

Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

De leerlingen van de kleutergroepen hebben toegang tot het lokaal vanaf een kwartier voor de aanvang van de lessen.

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen een ‘inloopbel’ waarna na vijf minuten de bel gaat voor aanvang van de lessen.

Ook het einde van de schooltijd wordt aangegeven met een bel.


Kinderen zijn een kwartier vóór aanvang van de lessen welkom op het schoolplein.

Om te voorkomen dat ze dan ruim van te voren bij het hek gaan spelen – wat gevaarlijke situaties kan opleveren -vragen wij u er op toe te willen zien, dat uw kind een kwartier voor schooltijd pas thuis vertrekt.

 

Tijden gymlessen

Groep 1/2: maakt bij regenachtig/koud weer gebruik van de speelzaal, aangrenzend aan de klaslokalen. Van de grote gymzaal wordt volgens het rooster, aanwezig in de klas, gebruik gemaakt.

Daarnaast wordt de grote gymzaal gebruikt als volgt: Deze tijden moeten voor het schooljaar 2018-2019 nog worden aangepast

Groep 3/4: maandag  X  uur
donderdag X uur
Groep 5/6: maandag X uur
donderdag X uur
Groep 7/8: maandag X uur
dinsdag X uur

Gymkleding is andere kleding dan die welke tijdens de andere lessen wordt gedragen!

De kinderen dragen tijdens de gymlessen korte broek en een T-shirt (maar niet het shirt dat de hele dag al gedragen wordt). Uiteraard is een turnpakje ook toegestaan. Verder is het raadzaam gymschoenen te dragen om evt. wratten en voetschimmel te voorkomen. Deze schoenen mogen niet buiten gedragen zijn en mogen geen zwarte zool hebben. Verder worden tijdens de gymlessen geen kettinkjes, armbanden, horloges of lange oorbellen gedragen.

Als aan bovenstaande voorschriften niet wordt voldaan wordt uw kind uitgesloten van de gymles.

 

De zwemlessen
In principe zijn de zwemlessen bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. Deze zwemlessen zijn, één keer per twee weken, op woensdagochtend in zwembad “Den Inkel” in Kruiningen. We gaan erheen met de bus. De bijdrage voor het busvervoer bedraagt per leerling € 2,00 per keer. (eventuele verhoging was bij het drukken van de schoolgids nog niet bekend) Dit bedrag wordt bij voorkeur per kwartaal betaald maar mag ook per jaar worden voldaan.

NB. Uit hygiënisch oogpunt mag zwemkleding pas in het zwembad worden aangetrokken!